PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipoe www.helliston.eu isikuandmete vastutav töötleja on Helliston Nord Oü (Reg.ID:14984655), asukohaga Peetri 1B, 80029 Pärnu; tel.: 53457161, e-mail: info@helliston.eu

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me kogume vaid neid isikuandmeid mis on vajalikud tellimuste läbiviimiseks ja vajaduse korral kliendiga kontakti loomiseks:

  • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • Kauba kohaletoimetamise aadress
  • Pangakonto number
  • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • Klienditoe andmed

Milline on iskuandmete töötlemise õiguslik alus?

Me töötleme isikuandmeid vastavalt Sinuga sõlmitud lepingu eesmärkidel (Müügitingimused).

Me töötleme isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks  (nt raamatupidamine ja tarbjavaidluste lahendamine).

Pangakonto numbrit kasutame kliendile maksete tagastamiseks

Isikuandmeid (nagu Sinu e-post, telefoni nr, nimi) töötleme selleks, et lahendada kaupade ja teenute ostamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Me töötleme ka veebipoekasuataja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid veebikasutusstatistika tegemiseks.

Mis eesmärgil me töötleme Sinu isikuandmeid?

Me kasutame Sinu isikuandmeid, et täita tellimusi ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutame ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Milliseid andmeid me näeme?

Kui Sul on meie veebipoes konto, siis me näeme Sinu nime, aadressi, telefoni ja e-maili. See on informatsioon, mida on vaja tellimuse läbiviimiseks.

Sama kehtib isikute puhul, kes tellivad meie veebipoe kaudu tooteid ilma kontot loomata.

Lisaks me näeme infot tellitud toodete kohta.

Kellele meil on õigus edastada sinu isikuandmeid?

Meil on õigus edastada Sinu andmeid transporditeenuse pakkujatele, kelle ülesandeks on kaup Sinuni kohale toimetada. Pakiautomaati saatmisel edastatakse ainult nimi, telefon ja e-mail. Kullerteenuse ja üldpostiteenuse pakkujale edastatakse lisaks ka Sinu aadress.

Lisaks me võime edastada ka arvetel esinevaid isikuandmeid raamatupidajateenust pakkuvale firmale raamatupidamistoimingute läbiviimiseks.

Me võime edastada Sinu andmeid ka infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kuid seda vaid juhul, kui  see on vajalik meie veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kui kaua me säilitame isikuandmeid?

Kui Sul on meie e-poes konto, siis sinu andmed on seni meie infosüsteemis sees, kuni Sa ei ole ise oma kontot kustutanud või palunud kustutada.

Kui Sa teed tellimuse ilma kontot loomata, näeme su ostuajalugu 3 aastat.

Raamatupidamisandmeid (näiteks arvetel esinevad isikuandmed) säilitame vastavalt seadusest tulenevatest sätetest 7 aastat.

Maksetega ja tarbjavaidlusega seotud vaidluste korral säilitame isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Millised õigused Sul on oma isikuandmete üle?

Sul on õigus küsida meilt tõestust selle kohta, milliseid isikuandmeid me näeme, kui Sul on meie veebilehel konto või oled meie veebilehe kaudu esitanud tellimuse.

Kui Sul on meie veebilehel konto, on sul õigus oma andmeid veebipoe kasutajaprofiilis muuta.

Kui Sul on meie veebilehel konto, on sul õigus see kustutada või nõuda meilt e-maili teel selle kustutamist. Pärast konto kustutamist ei jää Sinu isikuandmed meie süsteemi, v.a. andmed, mida on vaja säilitada raamatupidamise või tarbjavaidluste lahendamiseks.

Kas me kogume ka muid andmeid?

Jah. Nagu paljud teisedki veebileheküljed, kasutame meiegi Google Analyticut, et jälgida veebiliiklust meie lehel, et klientide käitumisest paremini aru saada. Andmed, mida Google Analyticu kaudu näeme on isikustamata ega saa ühegi konkreetse isikuga seostada.

Kuidas me kaitseme isikuandmeid?

Iskuandmeid hoitakse Veebimajutuse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikideterritooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga

Me teeme omaltpoolt kõik, et Sinu isikuandmeid kaitsta. Me rakendame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta Sinu isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kui Sul on kahtlus, et Sinu andmeid on kasutatud ebaseaduslikult, siis palume sellest meile kiiremas korras teada anda.

Meiepoolne juurdepääs isikuandmetele on seotud ainult selleks, et läbi viia tellimusi ja sellega seotud probleeme (klienditugi, kliediga kontakteerumine).

Me edastame isikuandmeid volitatud töötlejale (nt transporditeenuse ja raamatupidamisteenuse pakkujatele) ainult nendega sõlmitud lepingute alusel. Nad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetemed.

Kas me saadame e-maili teel reklaame?

Jah, kuid juhul kui Sa oled andnud selleks vastava nõusoleku. Me püüame saata võimalikult vähe e-maile ja need ei ole isikustatud, sh. ei ole need personaased, st. Et me ei uuri klientide ostueelistusi ega saada personaalseid reklaamipakkumisi.

Kui Sa ei soovi saada osa meie e-maili teel edastavatest reklaamidest, siis tuleb Sul valida e-kirja jaluses vastav viide või meile kirjutada.

Millal lõppeb meie vastutus?

Me kasutame oma veebipoes ka viiteid teistele veebilehekülgedele, mille sisu ega andmekaitsega seotus küsimuste eest me ei vastuta. Antud momendil, mil need viited teistele lehekülgedele tehtud sai, ei ole olnud meil põhjust nende turvalisuses kahelda.

Kuidas lahendada vaidlusi?

Sul on alati õigus pöörduda isikuandmete kaitsega seotud küsimustes  nii meie poole kui ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused toimuvad läbi meie klienditoe e-maili: info@helliston.eu. Järelvalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).