INTEGRITETSPOLICY

Ansvarig för hantering av personuppgifter i webbutiken www.helliston.eu är Helliston Nord OÜ (Org.nr.: 14984655), på adressen Peetri 1B, 80029 Pärnu, Estland. Tel.: (+372) 53457161, e-post: info@helliston.eu

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för att genomföra beställningar och vid behov för att ta kontakt med kunden:

  • Namn, telefonnummer och epostadress
  • Varumottagningsadress
  • Bankkontonummer
  • Pris på varor och tjänster samt betalningsuppgifter (köphistorik)
  • Kundserviceuppgifter

Vad finns det för rättslig grund till denna insamling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna enligt syftena med det avtal vi har slutit med dig (Försäljningsvillkor).

Vi samlar in personuppgifterna för att uppfylla juridiska skyldigheter (t ex bokföring och lösande av konsumenttvister).

Bankkontonumret använder vi vid återbetalning till kunderna

Personuppgifter (såsom mejladress, telefonnummer och namn) samlar vi in för att lösa frågor relaterade till köp av varor och tjänster (kundservice).

Vi samlar också in IP-adresserna eller andra nätidentifikatorer från dem som använder webbutiken för att sammanställa nätanvändningsstatistik.

Vilket syfte har vi med att samla in dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna behandla beställningar och leverera varor.

Uppgifterna i köphistoriken (köpdatum, vara, antal, kunddata) använder vi för att få en överblick över köpta varor och tjänster och för att analysera vad kunderna föredrar.

Vilka uppgifter ser vi?

Om du har ett konto i vår webbutik, kan vi se ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din mejladress. Det är den information som behövs för att genomföra en beställning.

Det samma gäller för dem som beställer varor i vår webbutik utan att skapa ett konto.

Dessutom ser vi information om beställda varor.

Vem har vi rätt att vidarebefordra dina personuppgifter till?

Vi har rätt att vidarebefordra dina uppgifter till den transportör som ska leverera varor till dig. Vid leverans till paketautomat vidarebefordras bara namn, telefonnummer och mejladress. Bud och leverantörer av vanlig post får även veta din adress.

Dessutom kan vi vidarebefordra fakturauppgifter till bokföringsfirmor vid genomgång av bokföring.

Vi kan även vidarebefordra dina uppgifter till it-leverantörer, men enbart ifall det behövs för att få vår webbutik att fungera eller för att kunna garantera säker datahantering.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Om du har ett konto i vår webbutiki, sparas dåna uppgifter i vårt it-system tills du själv avslutar det eller ber om att få det avslutat.

Om du lägger en beställning utan att skapa ett konto, ser vi din köphistorik i tre år.

Bokföringsuppgifter (till exempel fakturauppgifter) sparar vi i 7 år i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Vid betalningar eller konsumenttvister sparar vi personuppgifterna tills ställda krav är lösta eller tills giltighetstiden har löpt ut.

Vilka rättigheter har du till dina personuppgifter?

Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi kan se, ifall du har ett konto i vår webbutik eller har lagt en beställning via vår webbplats.

Om du har ett konto på vår webbplats, har du rätt att ändra dina uppgifter i den användarprofil du har i webbutiken.

Om du har ett konto på vår webbplats, har du rätt att radera det eller via mejl begära att vi gör det åt dig. Efter att kontot är raderat kommer dina personuppgifter inte att finnas kvar i vårt system, med undantag för uppgifter som behöver sparas för bokföring eller för att lösa konsumenttvister.

Lagrar vi även andra uppgifter?

Ja. Som många andra använder vi Google Analytics för att mäta trafiken på vår webbplats och bättre förstå våra kunders beteende. De uppgifter vi ser via Google Analytics är opersonliga och kan inte sättas i samband med någon viss person.

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras i servrar hos Veebimajutus på EU-territorium eller på territorium i land anslutna till EU:s ekonomiska zon. Uppgifterna kan komma att vidarebefordras till länder, vars datasäkerhetsnivå har bedömts tillräcklig av Europeiska kommissionen och till företag i USA, som har anslutit sig till dess ramverk för integritetsskydd (Privacy Shield).

Vi gör för egen del allt för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar adekvata, fysiska, organisatoriska och informationstekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig radering, förlust eller ändring och mot otillåten åtkomst eller offentliggörande.

Om du misstänker att dina uppgifter används på olagligt sätt, ber vi dig meddela oss detta så snart det är möjligt.

Vi själva har tillgång till personuppgifterna enbart för att kunna behandla beställningar och uträtta ärenden som står i samband med dessa (kundtjänst och kundkontakt).

Vi vidarebefordrar enbart personuppgifter till våra ombud (t ex leverantörer av transport- eller bokföringstjänster) inom ramen för de avtal som slutits med dem. De är förpliktigade att garantera att lämpliga åtgärder vidtas vid hantering av personuppgifter.

Skickar vi ut reklam via mejl?

Ja, men bara om du har gett samtycke till det. Vi försöker skicka så få mejl som möjligt, och dessa är inte riktade, vilket innebär att vi på detta vis varken undersöker vad våra kunder är intresserade av eller skickar ut personliga reklamerbjudanden.

Om du inte vill ha reklammejl från oss, så klicka på avregistreringslänken i mejlet eller skriv till oss.

Var går gränsen för vårt ansvar?

I vår webbutik publicerar vi också länkar till andra webbplatser, för vars innehåll eller datasäkerhetsrutiner vi inte ansvarar. Vid de tidpunkter, då vi har lagt till dessa länkar, har vi inte haft anledning att tvivla på att de är säkra.

Hur löser vi tvister?

Gällande frågor om skydd av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till oss och till Datainspektionen i Estland.

Tvister gällande hantering av personuppgifter hanteras via vår kundtjänst på mejladressen info@helliston.eu. Bevakningsmyndighet är Datainspektionen i Estland (info@aki.ee).